HUNEDOARA & PETROȘANI

REGLEMENTĂRI UE

 • Acord A.E.T.R.
  Acord din 1970 privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (A.E.T.R.)
 • Decizia 2009/959/UE
  Decizia 2009/959/UE/14-dec-2009 de modificare a Deciziei 2007/230/CE privind formularul referitor la legislația socială în domeniul transporturilor rutiere
 • Regulamentul 165/04-feb-2014
  Regulamentul 165/04-feb-2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere
 • Regulamentul 561/15-mar-2006
  Regulamentul 561/15-mar-2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului
 • Regulamentul 799/18-mar-2016
  Regulamentul 799/18-mar-2016 de punere în aplicare a Regulamentului
  (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a
  cerințelor pentru construirea, testarea, instalarea, operarea și repararea
  tahografelor și a componentelor acestora
 • Regulamentul 1071/21-oct-2009
  Regulamentul 1071/21-oct-2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului
 • Regulamentul 1072/21-oct-2009
  Regulamentul 1072/21-oct-2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri
 • Regulamentul 1073/21-oct-2009
  Regulamentul 1073/21-oct-2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006
 • Regulamentul 426/09-mar-2016
  Regulamentul 426/09-mar-2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE

CERTIFICĂRI